Sporten en motivatie

Sporten en motivatie

Sporten en motivatie

Sporten en motivatie gaan hand in hand.

Wat kunnen we verstaan onder motivatie? Wanneer wij dit via Google opzoeken komen we al snel een definitie tegen: “motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft.”

Een interessant aspect wat ik ontdekte toen ik begon met het bestuderen van de psychologie was het onderscheid dat werd gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het gaat hier dan om motivatie die van binnen komt of van buitenaf. Sta hier eens bij stil. Wat is datgene wat jijelke dag doet, zonder er ook maar één seconde over na te denken? En nog belangrijker: met welke reden? Dit is het onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie.

Wanneer jij intrinsiek gemotiveerd bent voor een bepaalde verandering in jouw leven zorg je voor een grotere kans van slagen. Dit is een essentieel aspect wat ik in ogenschouw neem tijdens de coaching sessies. Mijn vraag is niet of je gemotiveerd bent; ja of nee. De vraag is waar ben jij wél voor gemotiveerd?

“Ignite Your Spark”

Verified by MonsterInsights